วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2419, 2420

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV
จอง แพคเกจ / โปร
Share
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์