วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกุมารเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 5047,5048

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
จอง แพคเกจ / โปร
Share