เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า PMS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกกายภาพบำบัด โทร. 0-2032-2550 ต่อ 1531,1532

booking

เครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า PMS

Share
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์