ผ่าตัดต้อเนื้อ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่ายา และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัด
  • ราคาดังกล่าวรวมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
  • ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจักษุ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2506,2507

ผ่าตัดต้อเนื้อ
จอง แพคเกจ / โปร
Share