ผ่าตัดต้อเนื้อ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์และค่ายา และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัด
  • ราคาดังกล่าวรวมค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกจักษุ โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2508,2510

ผ่าตัดต้อเนื้อ
จอง แพคเกจ / โปร
Share
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์