โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอายุรกรรม โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2224,2225 ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย ต่อ 3100,3101

โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
จอง แพคเกจ / โปร
Share
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์