ฝังยาคุมกำเนิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ – นรีเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2419,2420

ฝังยาคุมกำเนิด
จอง แพคเกจ / โปร
Share
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์