วัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี

เริ่มวันที่ 15 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์เด็กดี โทร. 0-2032-2550 ต่อ 5045,5046

วัคซีนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปี
จอง แพคเกจ / โปร
Share