ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ประเภทห้อง
ค่าห้องพัก
ค่าบริการพยาบาล
ราคารวม
ห้อง วี.ไอ.พี ชั้น 10
4,000
2,610
6,610
ห้องเดี่ยว ชั้น 10
3,700
2,490
6,190
ห้อง วี.ไอ.พี ชั้น 16
4,000
2,610
6,610
ห้องเดี่ยว ชั้น 16 (ฝั่งใหม่)
3,500
2,490
5,990
ห้องเดี่ยว (เด็ก)
2,500
2,490
4,990

หมายเหตุ : ราคานี้รวม ค่าบริการโรงพยาบาล (Hospital Charge) และค่าอาหารสำหรับผู้ป่วยแล้ว

สิ่งอำนวยความสะดวกใน ห้องผู้ป่วย

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์