วิภาราม อ่อนนุช คลินิกเวชกรรม

การบริการของวิภารามอ่อนนุชคลินิกเวชกรรม

  •  เวชปฏิบัติทั่วไป ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เช่น ไข้หวัด ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น
  •  บริการล้างแผล, ตัดไหม
  •  บริการตรวจสุขภาพประกันสังคม
  •  บริการตรวจสุขภาพประจำปี
  •  บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
  •  บริการตรวจสุขภาพประกอบการทำใบขับขี่
  •  บริการฉีดวัคซีนทั่วไป เช่น ไข้หวัดใหญ่, ปอดอักเสบ, งูสวัด, อีสุกอีใส

บริการทางการแพทย์

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์