ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

       

 

               ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที นับตั้งแต่ชั่วโมงแรก โรงพยาบาลวิภารามจึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในรูปแบบของศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ซึ่งพร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมแพทย์ พยาบาล , Paramedic และบุคลากรที่ชำนาญการ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีการเตรียมพร้อมแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเกิดอุบัติเหตุหมู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังมีบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)ซึ่งพร้อมรับส่งผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

           ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิภารามมีเป้าหมายในการดูแลรักษา ผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินโดยเน้นความรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งทางโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทุกประเภท

 

ทีมแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์

            ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉินและทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง ทางบุคคลากรได้มีการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยและด้านคุณภาพโดยที่บุคคลากรของโรงพยาบาลวิภารามจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอ ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน มีความมุ่งมั่นที่จะมอบการบริการด้วยความอบอุ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย

การนัดหมายและการติดต่อสอบถาม 

ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2113, 2114