ศูนย์แม่และเด็ก

แผนกสูติ-นรีเวช

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

     การบริการด้านสูติ-นรีเวช

   • การฝากครรภ์

   • การคลอดและการดูแลหลังคลอด

   • การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์

   • การผ่าตัดทางสูติ – นรีเวช

   • การตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง

   • การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางนรีเวช เช่น เนื้องอกที่มดลูก ถุงน้ำที่รังไข่

   • การวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ ในสตรีตั้งครรภ์

   • การตรวจรักษามะเร็งในสตรี

   • การปรึกษาภาวะ การมีบุตรยาก

   • ปรึกษาคุมกำเนิด 

  ผนกกุมารเวช

  แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

  การบริการด้านกุมารเวช

    • ความปลอดภัยในช่วงแรกคลอด จากการดูแลโดยกุมารแพทย์และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด

    • ให้บริการตรวจ รักษาโรคในเด็ก อายุ 0-15 ปี โดยทีมแพทย์ครบทุกสาขา เช่น ภูมิแพ้ โรคติดเชื้อ โรคไต

    • ให้บริการปรึกษาพัฒนาการในเด็กปกติ และพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย

    • ให้บริการปรึกษาเรื่องความสูง สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มจะเตี้ย

    • ให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรค / วัคซีน

   การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

   ศูนย์แม่และเด็ก ตึกใหม่ โรงพยาบาลวิภารามพัฒนาการ

   • แผนกกุมารเวช     โทร.0-2032-2550 ต่อ 5047-5058
   • เคาน์เตอร์เด็กดี (Vaccine) ต่อ 5045-5046
   • แผนกสูติ-นรีเวช  โทร.0-2032-2550 ต่อ 5010-5011
   • แผนกมะเร็งนรีเวช ต่อ 5025