ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท

แพทย์ประจำศูนย์

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

    •  

              โรงพยาบาลวิภาราม มีทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาท  และศัลยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทที่มีความที่ชำนาญการให้บริการตรวจและรักษาโรคได้การรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้ง ศูนย์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) จากทางสถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุขในปี 2554 และได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบริการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมอง” กับ ทางสำนักงานประกันสังคม ศูนย์ฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะระบบ  และมีการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยทีมแพทย์และบุคลากรผู้ชำนาญการ โดยทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมองได้นำเอาเทคโนโลยี  CT SCAN ,MRI,MRA และ MRV มาใช้เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัย  มีการให้บริการตรวจและรักษาโรคสมอง, หลอดเลือดสมอง และระบบประสาท

    การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

         ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2213, 2256