แผนกกายภาพบำบัด

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

          โรงพยาบาลวิภาราม มีบริการทางกายภาพบำบัดอย่างครบวงจร ทั้งด้านการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย มีบริการให้การรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยนักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจประเมินร่างกาย ให้การรักษาและฟื้นฟูตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

การบริการ

     ให้บริการกายภาพบำบัด  และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โดยนักกายภาพวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการ

   

   • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออโธปิดิกส์

   • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท 

   • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ – ปอด   

  การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

       แผนกกายภาพบำบัด โทร.0-2032-2550 ต่อ 1531,1532 (ชั้น15) 2824,2826 (ชั้น8)