แผนกกายภาพบำบัด

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

 

          โรงพยาบาลวิภาราม มีบริการทางกายภาพบำบัดอย่างครบวงจร ทั้งด้านการป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย มีบริการให้การรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยนักกายภาพบำบัดจะทำการตรวจประเมินร่างกาย ให้การรักษาและฟื้นฟูตามอาการของผู้ป่วยแต่ละราย

การบริการ

     ให้บริการกายภาพบำบัด  และการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด โดยนักกายภาพวิชาชีพ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้ชำนาญการ

  • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางออโธปิดิกส์
  • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท 
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ – ปอด   
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

     แผนกกายภาพบำบัด โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 1531,1532, (ชั้น15) 2824,2826 (ชั้น8)

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์