แผนกกุมารเวช

 

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

       

       

                  โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่น (อายุ 15 ปี) โดยเน้นในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย กุมารแพทย์ร่วมมือกับสูติแพทย์ ในการให้ความรู้แก่มารดาในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในช่วงแรกคลอด จากการดูแลโดยกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด เด็กๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการรับวัคซีนที่แผนกเด็กดี โดยได้รับการดูแลร่วมกันจากแพทย์ผู้ชำนาญการ

                   กรณีที่ผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องความสูง เราจะมีกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ แผนกความสูง เปิดให้บริการโดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน สำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านโรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ ก็จะมีกุมารแพทย์ดูแลให้  

                   กรณีที่เด็กเจ็บป่วย เราจัดให้มีกุมารแพทย์ทั้งในและนอกเวลา ดูแลให้ตลอด 24 ชั่วโมง
       

      การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

           แผนกกุมารเวช  โทร.  0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ  2417 – 2418

           เคาน์เตอร์พัฒนาการเด็ก    ต่อ 2418

           เคาน์เตอร์เด็กดี (Vaccine)  ต่อ 2415 – 2416

           ARI  clinic  ไข้ ไอ เจ็บคอ เด็ก  ต่อ 2438 – 2439

      กลับไป
      เฟสบุ๊ค
      ไลน์