แผนกกุมารเวช

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

                   โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่แรกคลอด จนเข้าสู่วัยรุ่น (อายุ 15 ปี) โดยเน้นในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วย กุมารแพทย์ร่วมมือกับสูติแพทย์ ในการให้ความรู้แก่มารดาในขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดและหลังคลอดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในช่วงแรกคลอด จากการดูแลโดยกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์ทารกแรกเกิด เด็กๆ จะได้รับการเฝ้าติดตามการเจริญเติบโต พัฒนาการ และการรับวัคซีนที่แผนกเด็กดี โดยได้รับการดูแลร่วมกันจากแพทย์ผู้ชำนาญการ

                    กรณีที่ผู้ปกครองเป็นห่วงเรื่องความสูง เราจะมีกุมารแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อ แผนกความสูง เปิดให้บริการโดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน สำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านโรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ ก็จะมีกุมารแพทย์ดูแลให้  

                    กรณีที่เด็กเจ็บป่วย เราจัดให้มีกุมารแพทย์ทั้งในและนอกเวลา ดูแลให้ตลอด 24 ชั่วโมง 

       การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

            แผนกกุมารเวช  โทร.  0-2032-2550 ต่อ  5047-5048

            เคาน์เตอร์เด็กดี (Vaccine)  ต่อ 5045-5046