แผนกจักษุ

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

   

            โรงพยาบาลวิภารามพร้อมให้บริการตรวจตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บริการตรวจวัดสายตา, วัดแว่น, ตรวจวินิจฉัยโรคตาทุกชนิด รวมทั้งผ่าตัดต้อกระจก, ต้อเนื้อ, ผ่าตัดหนังตาตก, ผ่าตัดท่อน้ำตา, การผ่าตัดรักษาต้อหิน และบริการเลเซอร์ตา ฯลฯ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ และทีมสหวิชาชีพ

  ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

    

    • ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน 4 ห้อง

    • เครื่องตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Full Auto Ref-Keratometer)

    • เครื่องวัดความดันลูกตา (Full Auto Tonometer)

    • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม (IOL)

    • เครื่องตรวจวัดลานสายตา (CTVF)

    • เครื่องถ่ายรูปจอประสาทตา (FUNDUS)

    • เครื่องสแกนจอประสาทตา (OCT)

    • เครื่องเลเซอร์ (Argon) รักษาเบาหวานขั้นจอประสาทตาและต้อหิน

    • เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังการผ่าตัดต้อกระจก

    • กล้องตรวจตา, กล้องตรวจจอประสาทตา

   การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

       แผนกจักษุ โทร. 0-2032-2550  ต่อ 2508,2510