แผนกจักษุ

 

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

         

          โรงพยาบาลวิภารามพร้อมให้บริการตรวจตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บริการตรวจวัดสายตา, วัดแว่น, ตรวจวินิจฉัยโรคตาทุกชนิด รวมทั้งผ่าตัดต้อกระจก, ต้อเนื้อ, ผ่าตัดหนังตาตก, ผ่าตัดท่อน้ำตา, การผ่าตัดรักษาต้อหิน และบริการเลเซอร์ตา ฯลฯ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ และทีมสหวิชาชีพ

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

  • ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน 4 ห้อง
  • เครื่องตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Full Auto Ref-Keratometer)
  • เครื่องวัดความดันลูกตา (Full Auto Tonometer)
  • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม (IOL)
  • เครื่องตรวจวัดลานสายตา (CTVF)
  • เครื่องถ่ายรูปจอประสาทตา (FUNDUS)
  • เครื่องสแกนจอประสาทตา (OCT)
  • เครื่องเลเซอร์ (Argon) รักษาเบาหวานขั้นจอประสาทตาและต้อหิน
  • เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและถุงหุ้มเลนส์ขุ่นหลังการผ่าตัดต้อกระจก
  • กล้องตรวจตา, กล้องตรวจจอประสาทตา
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

    แผนกจักษุ โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ 2508,2510

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์