แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

       แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง โดยข้อมูลภาพถ่ายรังสีและผลการตรวจจะถูกเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ (PACS System) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามผลตรวจของแพทย์และช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การตรวจของแผนกรังสีวินิจฉัย

   

   1. MRI (เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) เป็นการตรวจโดยใช้เครื่อง MRI สร้างภาพแบบ 3 มิติ โดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง และคลื่นความถี่สูงเพื่อการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติภายในร่างกาย เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม่นยำ และปลอดภัยจากรังสี 

   1. CT SCAN (การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ) เป็นการตรวจโดยใช้เครื่อง CT SCAN สร้างภาพแบบ 3 มิติ โดยใช้รังสี (X-ray) ผสานระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทำให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัย 

   1. Digital Mammogram (การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม) เป็นการตรวจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล ทำให้ได้ภาพของเต้านมที่มีความละเอียดสูง สามารถค้นหาความผิดปกติของเต้านมในระยะแรกได้

   1. Ultrasound (การตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง) เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เช่น ช่องท้องส่วนบน ช่องท้องส่วนล่าง เต้านม ต่อมไทรอยด์ และตรวจความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ 

   1. BMD (การตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก) เป็นการตรวจโดยใช้เครื่องวัดความหนาแน่มวลกระดูกด้วยเทคนิค Daul Energy X-ray Absorptiometry scanner (DEXA scanner) ที่มีความแม่นยำสูง และปริมาณรังสีน้อย เพื่อช่วยในการประเมินภาวะของโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือนและสูงอายุ 

   1. General X-ray (การตรวจเอกซเรย์ทั่วไป) เป็นการตรวจโดยใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด กระดูกสันหลัง โดยใช้ระบบดิจิทัลในการบันทึกภาพ ทำให้ภาพที่ได้มีรายละเอียดสูง สามารถวินิจฉัยความผิดปกติได้ถูกต้องและแม่นยำ

   1. X-ray Mobile Bus (บริการรถเอกซเรย์) เป็นบริการออกหน่วยเอกซเรย์นอกสถานที่ เพื่อถ่ายภาพรังสีปอด โดยใช้ระบบดิจิทัลในการบันทึกภาพ

  การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

        แผนกรังสีวินิจฉัย โทร. 0-2032-2550 ต่อ 2115, 2117