แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ

แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ

     โรงพยาบาลวิภารามให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางระบบการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดลมอักเสบ โรคหอบหืด  โรคถุงลมโป่งพอง  โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม  โรคระบบการหายใจล้มเหลว  โรคเยื่อหุ้มปอด  วัณโรคปอด และโรคที่เกี่ยวข้องกับการหายใจอื่นๆ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

     แผนกโรคระบบทางเดินหายใจ โทร.0-2032-2550 ต่อ 2224,2225