นพ.อาชวิน สตางค์มงคล

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2546

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 17.00 น.
13.00 – 17.00 น.
แผนกประกันสังคม
specialized Internal Medicine 2
อังคาร
พุธ08.00 – 17.00 น.แผนกประกันสังคม
พฤหัสบดี09.00 – 20.00 น.แผนกประกันสังคม
ศุกร์08.00 – 17.00 น.แผนกประกันสังคม
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.
13.00 – 15.00 น.
แผนกประกันสังคม
健康体检中心