พญ.ปรัชญา วังตาล

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2558

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2564
  • ได้รับวุฒิบัตร สาขาอายุรศาตร์โรคติดเชื้อ จากโรงพยาบาลราชวิถี เมื่อปี พ.ศ. 2564-2566

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 17.00 น.
14.00 – 16.00 น.
普通内科
specialized Internal Medicine 3
พุธ08.00 – 14.00 น.普通内科
พฤหัสบดี08.00 – 17.00 น.
08.00 – 12.00 น.
普通内科
specialized Internal Medicine 3
ศุกร์08.00 – 20.00 น.普通内科
เสาร์08.00 – 17.00 น.普通内科
อาทิตย์