พญ.อังสนา โสดาบรรลุ

การศึกษา

  •   จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2549

วุฒิบัตร

  •   ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2553
  •   ได้รับวุฒิบัตร ด้านกุมารเวชศาสตร์จักษุวิทยา จากมหาวิทยาลัยไอโอวาสหรัฐอเมริกา เมือปี พ.ศ. 2558 – 2560

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00 – 13.00 น.แผนกจักษุ/คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
อังคาร08.00 – 13.00 น.眼科
พุธ08.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
眼科
คลินิกเวชกรรมวิภาพัฒน์ 1
พฤหัสบดี08.00 – 15.00 น.眼科
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์10.00 – 14.00 น.眼科