การตรวจหาภาวะเลือดแดงอุดตัันด้วยเทคโนโลยีABI

เป็นการที่ทราบกันดีว่าภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) เป็นปัญหาสำคัญของสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของประชากรในแถบตะวันตกและในประเทศเราซึ่งเป็นปัญหากับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจล้มเหลว Heat หรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ถือเป็นปัญหาสำคัญของการดำรงชีวิตของผู้ป่วย และเป็นภาระต่อญาติพี่น้องดังนั้น การดูแลตนเองในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญ ควรหมั่นตรวจร่างกายอย่างเป็นประจำเพื่อการปะเมินภาวะ การแข็งของหลอดเลือดแดง (Atherosclerosis) ก่อนไข้จะเสียชีวิตหรือเป็นอัมพฤกษ์

วิธีการตรวจ

                    โดยจะวัดความดันหลอดเลือดที่ข้อเท้าและแขนในขณะที่ผู้ป่วยนอนราบ แล้วนำไปสู่การประเมินผลเป็นค่าดัชนีหรือนำความดันในหลอดเลือดแดงของแขนและขามาหาอัตราส่วนซึ่งดัชนีนี้เรียกว่า Ankle Brachial Index หรือมีชื่อย่อว่า ABI ค่าดัชนีดังกล่าวสามารถวัดหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงแขนหรือขามีการอุดตันหรือไม่มากน้อยเพียงใด

ทำไมต้องตรวจ ABI

                    เป็นการประเมิน ( Screening) ผู้ป่วยมี่มีหลอดเลือดอุดตันที่ขาตั้งแต่ระยะแรกๆ นอกจากนั้นพบว่าการที่มีหลอดเลือดอุดตันที่เขามักพบร่วมกันการอุดตันในหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจและสมองด้วยดังนั้นการตรวจที่ค่า ABI ที่ผิดปกติก็บ่งได้ว่าท่านเป็นผู้มีโอกาสสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดและสมองขาดเลือด ซึ่งท่านจะได้รับการแนะนำเพื่อไปตรวจเพิ่มเติมเนิ่นๆ ทำให้การักษาได้ผลดี และสามารถรักษาโยไม่ยากเช่น การักษาโดยการกินยามากกว่าการผ่าตัดรักษา เป็นต้น

การตรวจไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็วไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับบริการตรวจ

  • เป็นการตรวจเช็คการอุดตันของหลอดเลือดแดง และความยืดหยุ่นของหลอดเลือด
  • สามารถนำไปสู่การค้นหาโรคอื่นๆที่สำคัญ เช่น หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือหลอดเลือดเลี้ยงมองตีบได้
  • เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ และรู้จักกันดีในวงการแพทย์คือ ABI และ PWV (Pulse Velocity) ตรวจเช็คพร้อมกันทุกจุดของร่างกาย
  • เพื่อค้นหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายตรวจอุดตัน มักพบบ่อยร่วมกับภาวะหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือเส้นเลือดสมองตีบ
  • โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นเบาหวาน สูบบุหรี่หรือผู้ที่มีอาการปวดขา

บุคคลในลักษณะใดที่เสี่ยงต่อการอุดตัน และควรได้รับการตรวจ ABI

  • ผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวาน ไขมันสูง โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง สูบุหรี่จัด สูงอายุ และนอกจากนั้นผู้ป่วยโรคเส้นเลือดตีบในหัวใจและสมองควรรับการตรวจด้วยเครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด ABI