ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ถ้าอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ระดับน้ำตาลในเลือดคนปกติจะมีค่า 70-99 mg% ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วง 100 – 126 mg% จะถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 70 mg% จัดเป็นผู้ที่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

อาการ

 • กระหายน้ำ
 • มึนงงศีรษะ
 • น้ำหนักลด
 • ปัสสาวะบ่อย
 • รู้สึกหิวบ่อย
 • ง่วงซึม
 • ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หายใจแรง
 • ชาปลายมือปลายเท้า
 • ชัก

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

 1. อ้วน
 2. มีภาวะ HT ไขมันสูงร่วมด้วย
 3. อายุมากกว่า 40 ปี
 4. คนในครอบครัวมีประวัติเป็นเบาหวาน
 5. ระดับน้ำตาลมากกว่า 100 mg%

ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะน้ำตาในเลือดต่ำ

 1. กินยาลดระดับน้ำตาลเกินขนาด
 2. กินอาหารน้อยไปหรือไม่กินยาเป็นเวลา
 3. ออกกำลังกาย/ทำงานมากผอดปกติ
 4. กินอาหารน้อยไปหรือไม่กินเป็นเวลา
 5. อื่นๆ

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน

 1. ความดันดันโลหิตสูง
 2. เบาหวานขึ้นตา ตาบอด
 3. ถูกตัดอวัยวะ เช่น ขาหรือแขน
 4. โรคเกี่ยวกับฟัน เช่น เหงือกอักเสบ
 5. ภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
 6. เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง
 7. โรคหลอดเลือดหัวใจ
 8. ไตวาย
 9. น้ำตาลต่ำ
 10. ติดเชื้อ