เมื่อวัยเปลี่ยน สุขภาพจึงเปลี่ยน

ช่วงวัยรุ่น

          เป็นช่วงวัยเรียนจนเข้าสู่วัยทำงานตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงเรียนจบใหม่และเริ่มตันในการทำงานจนหลายคนคงลืมในการตูแลสุขภาพ คนในวัยนี้ส่วนใหญ่จะแข็งแรงและไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่หารู้ไม่ว่าโรคภัยที่จะเกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นจากช่วงอายุนี้และไปมีผลอีกที่ตอนอายุเพิ่มมากขึ้น อาทิการสะสมของคอเลสเตอรอล ความตันโลหิต ซึ่งพบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่มีไขมันในเลือดสูงอาจ เป็นไปได้ว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจในอาหารการกินมากนัก เพราะฉะนั้นโปรแกรมตรวจที่เหมาะสมกับช่วงนี้ควรจะเป็น การตรวจร่างกายโดยทั่วไป ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจหาระดับไขมันในเลือด รวมทั้งการตรวจหาค่าการทำงานของตับและไตตรวจปัสสาวะ และเอกซเรย์ปอด เป็นต้น

Busy asian girl answer phone call, taking notes writing in notebook, working from home with laptop pc.

ช่วงวัยทำงาน

          เป็นช่วงที่กำลังมองหาความมั่นคงให้กับชีวิต คนส่วนใหญ่ในช่วงวัยทำงานนี้จะมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเสริมสร้างชีวิตครอบครัวให้มั่นคง ซึ่งอาจจะลืมแบ่งเวลาในการออกกำลังกาย แต่ช่วงอายุนี้ล่ะที่ควรหันกลับมามองเรื่องของสุขภาพอย่างจริงจังเพราะเมื่อใช้ร่างกายหนักมากเกินไปโรคต่างๆ ก็จะถามหา เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวานมะเร็งปอด มะเร็งตับ ดังนั้นจึงควรเฝ้าระวังสังเกตตัวเองและตรวจหาโรคที่มีแนวโน้มจะเป็นตั้งแต่แรกเริ่ม ด้วยโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสมของคนในวัยนี้ ควบคู่ไปกับการดำรงชีวิตที่สมดุล  เพื่อพร้อมก้าวสู่ช่วงวัยต่อไปที่สมบูรณ์แข็งแรง

ช่วงวัยกลางคน

            เป็นช่วงที่มีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน มีบ้าน มีรถ เริ่มจะพักผ่อนและหาความสุขให้กับชีวิต แต่อาจลืมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกัน โตยหารู้ไม่ว่าอาการของโรคร้ายต่างๆก็มักจะเริ่มแสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงวัยนี้ซึ่งในเพศหญิงควรเน้นการตรวจมะเร็ง อาทิเช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เนื่องจาก ในวัยนี้มักจะมีอัตราความเสี่ยงที่สูง และ เพศขายควรเน้นการตรวจหาโรคหัวใจและ หลอดเลือดเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง

            โรคอ้วน รวมถึงโรคมะเร็งอื่นๆ โดยคนในวัยนี้ควรจะให้ความสำคัญเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องสายตายาวซึ่งมักเกิดขึ้นในวัยนี้ *ควรตรวจสายตาปีละ 1 ครั้ง

happiness asian old senior retired couple enjoy videocall to family together on sofa in living room at home,asian people use smartphone communication to family home isolation ides concept

ช่วงสูงวัย

            เป็นวัยที่ควรเน้นการตรวจการทำงานของร่างกายและอวัยวะอย่างละเอียดเนื่องจากช่วงวัยนี้เป็นวัยที่สุขภาพร่างกายจะเริ่มถดถอย การตรวจสุขภาพจึงควรเน้นไปที่โรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะต่างๆ อาทิ หัวใจ ไต สมองช่องท้อง มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ อีกทั้งมวลกระดูกก็เริ่มจะบางและผุกร่อนไปตามกาลเวลา เพราะพบว่าประมาณ 50 % ของผู้ที่อายุเกิน 50 พบว่ากระดูกจะเสื่อม ผุกร่อนบางลง ทำให้กระดูกหักง่าย เพราะฉะนั้นคนวัยนี้ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางเป็นประจำทุกๆปี

นอกจากควรดูแลเรื่องการกินอยู่ หลับนอน และ ออกกำลังกายแล้ว ควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของคุณเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันและรักษาโรคภัยอันไม่พึ่งประสงค์ได้อย่างทันท่วงที

ขอบคุณข้อมูล จาก Healthplus@city