เวียนศีรษะ

ภาวะมึนหรือเวียนศีรษะ เป็นภาวะที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ ในความรู้สึกของผู้ป่วยอาจแปลได้หลายความหมาย เช่น

 • เวียนศีรษะ หมุน มีอาการสิ่งแวดล้อมหมุนรอบตัวหรือรู้สึกว่าตัวเองหมุน เป็นความรู้สึกหลอนมักจะเกิดแบบเฉียบพลันอาจจะเกิดซ้ำๆ หายๆ ได้
 • ความรู้สึกโคลงเคลง เสียศูนย์ เอียงเซ จะมีปัญหาในการยืนหรือเดินเสียการทรงตัวและอาจจะล้มไปด้านใดด้านหนึ่ง
 • ความรู้สึกหวิวๆ ลอยๆ จะมีอาการขณะเปลี่ยนท่าเร็วๆ เช่น ลุกจากที่นั่ง หรือนอน อาจมีอาการหน้ามืดหรือเป็นลมร่วมด้วย
 • ความรู้สึกมึนงง เมา จ:รู้สึกสมองตื้อๆไม่แจ่มใส คิดอะไรไม่ออกคล้ายนอนไม่พอ

หากอาการเข้าได้กับแบบใดในข้างต้นจะช่วยใยการวินิจฉัยที่ถูกต้องมากขึ้น

อาการเวียนศีรษะนี้ จะพบได้ทั่วไปในทุกกลุ่มอายุเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคใดโรคหนึ่ง และไม่ได้มีสาเหตุมาจากระบบประสาทเสมอไป

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะ

ส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจะพบถึง 30 – 50%. จากทั้งหมด รองลงมามักเป็นโรคทางหู นอกจากนี้อาจจะเกิดจาก

 1. โรคทางหู เช่น อุดตัน, อักเสบ, ติดเชื้อภายในหู
 2. โรคทางประสาท เช่น บาดเจ็บบริเวณศีรษะ หลอดเลือดสมองตีบ, แตก, เนื้องอก, ซัก ซึ่งมักเกิดจาก พยาริสภาพบริเวณก้านสมอง, สมองเล็ก, เส้นประสาทคู่ที่ 8
 3. โรคทางหัวใจ และหลอดเลือด เช่น ขาดออกซิเจน
 4. โรคทางจิตประสาทวิทยา เช่น ไมเกรน, ร่างกายอ่อนแอ, นอนไม่หลับ,
 5. ปัญหาทางเศรษฐกิจ, ขาดการออกกำลังกาย

อาการเวียนศีรษะที่อาจเป็นอันตราย

 • อาการเวียนศีรษะรุนแรงและคลื่นไส้ อาเจียนมาก
 • อาการเป็นซ้ำๆ เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ หรือเป็นตลอดเวลา และนานกว่า 3 สัปดาห์
 • หมดสติ ชัก หรือมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วย เช่น เห็นภาพข้อน, ใบหน้าขา,ปากเบี้ยว, กลืนลำบาก, สำลักอาหาร, แขน ขาซาไม่มีแรง, เดินเข ล้ม เป็นต้น

อาจมีความจำเป็นที่จะต้องค้นหาสาเหตุของความผิดปกติในสมองส่วนกลาง หรือไม่ซึ่งหากท่านมีอาการผิดปกติดังข้างต้นและไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง)