ขอแจ้งทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่ไม่ได้มาตรวจรักษา

返回
Facebook
LIne