ศูนย์แม่และเด็ก

มั่นใจ....ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ดูรายละเอียด

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

รู้ทัน รู้เร็ว รักษาหาย ป้องกันได้กับเทคโนโลยีการส่องกล้อง

โทร 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2234-2235

ดูรายละเอียด

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โทร 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2224-2225

ดูรายละเอียด

ศูนย์หัวใจ

บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2525 ต่อ 2242, 2249

ดูรายละเอียด

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-722-2525

ดูรายละเอียด

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

คิดถึงงานอาชีวอนามัย ไว้ใจวิภาราม
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100, 3101

ดูรายละเอียด

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2506,2507

ดูรายละเอียด

ศูนย์แม่และเด็ก

มั่นใจ...ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการอย่างครบวงจร เกี่ยวกับไตเทียม

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

คิดถึงงานอาชีวอนามัย...ไว้ใจเครือวิภาราม

คลินิกสูติ - นรีเวช

โทร.02-032-2550 ต่อ 2419-2420

คลินิกกุมารเวช

โทร.02-032-2550 ต่อ 2417-2418

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

รู้ทัน รู้เร็ว ป้องกันได้กับ...เทคโนโลยีการส่องกล้อง


บริการผู้ป่วย

รายชื่อบริษัทประกัน

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

สอบถามเพิ่มเติม แผนกการตลาด โทร. 0-2032-2550 ต่อ 1428-1430

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ ในโรงพยาบาลวิภาราม

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

แพคเกจ

ดูทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog Title

สัมมนา โรคสมองต้องรู้

โดย นายแพทย์ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ แพทย์สาขาเฉพาะทาง ด้านอายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

Blog Title

โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลวิภาราม

Blog Title

ภาพกิจกรรม สัมมนาพักนี้ หมองไปนะ ให้เวชศาสตร์ชะลอวัยช่วยดูแล

โดย นพ.วัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

Blog Title

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบ 21 ปีโรงพยาบาลวิภาราม

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

การตรวจ…เต้านม ด้วยตนเอง

แนะนำให้ผู้หญิงทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

Blog Title

กุ้งยิง (Hordeolum. Sty)

“ในกรณีที่เป็นกุ้งยิงนานผิดปกติ หรือเป็นซ้ำๆ ควรปรึกษาแพทย์”

Blog Title

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้ยารักษาโรคเบาหวาน

“การดูแลรักษาตนเองเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาโรคเบาหวาน ขอจงมีกำลังใจยืนหยัดพึ่งตนเองเพื่อเอาชนะโรคนี้ให้จงได้”

Blog Title

แผลที่กระจกตา Corneal ulcer

ภาวะที่กระจกตาอักเสบเป็นแผล มักเกิดจากการติดเชื้อต่าง ๆ เช่น แบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัส โดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดตาเคืองตา แพ้แสง น้ำตาไหล ตาแดง และตาพร่ามัว