ศูนย์แม่และเด็ก

มั่นใจ....ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ดูรายละเอียด

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

รู้ทัน รู้เร็ว รักษาหาย ป้องกันได้กับเทคโนโลยีการส่องกล้อง

โทร 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2234-2235

ดูรายละเอียด

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โทร 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2224-2225

ดูรายละเอียด

ศูนย์หัวใจ

บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2525 ต่อ 2242, 2249

ดูรายละเอียด

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-722-2525

ดูรายละเอียด

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

คิดถึงงานอาชีวอนามัย ไว้ใจวิภาราม
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100, 3101

ดูรายละเอียด

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2506,2507

ดูรายละเอียด

ศูนย์กระดูกและข้อ

โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ 2149, 2150 

ดูรายละเอียด

ศูนย์แม่และเด็ก

มั่นใจ...ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการอย่างครบวงจร เกี่ยวกับไตเทียม

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

คิดถึงงานอาชีวอนามัย...ไว้ใจเครือวิภาราม

คลินิกสูติ - นรีเวช

โทร.02-032-2550 ต่อ 2419-2420

คลินิกกุมารเวช

โทร.02-032-2550 ต่อ 2417-2418

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

รู้ทัน รู้เร็ว ป้องกันได้กับ...เทคโนโลยีการส่องกล้อง


บริการผู้ป่วย

รายชื่อบริษัทประกัน

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

สอบถามเพิ่มเติม แผนกการตลาด โทร. 0-2032-2550 ต่อ 1428-1430

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ ในโรงพยาบาลวิภาราม

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

แพคเกจ

ดูทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog Title

วิภารามรวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ครั้งที่3/2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกการตลาด โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 1433

Blog Title

ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาโรคสมองต้องรู้

โดย นายแพทย์ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์ แพทย์สาขาเฉพาะทาง ด้านอายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

Blog Title

โครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลวิภาราม

Blog Title

ภาพกิจกรรม สัมมนาพักนี้ หมองไปนะ ให้เวชศาสตร์ชะลอวัยช่วยดูแล

โดย นพ.วัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

VDO : โรคสมองต้องรู้

พร้อมทั้งคำแนะนำจากแพทย์ประจำศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

Blog Title

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี

คุณกฤต สว่างวงศ์เสรี อายุ 73 ปี เป็นลูกค้าประจำ ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย รพ.วิภาราม โดยมี นพ.จักรพันธ์ วิเศษสัมมาพันธ์ตรวจสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด

Blog Title

เพราะสุขภาพที่ดีหาซื้อไม่ได้แต่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง

เพราะคนเราอาจมีโรคหรือภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งพบได้ในทุกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวันผู้สูงอายุ

Blog Title

รู้เท่าทันรับมือโรคลมชัก

โรคลมชักเป็นหนึ่งในความผิกปกติทางระบบประสาทส่วนกลาง