មជ្ឈមណ្ឌលផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត

ផ្នែកផ្លូវចិត្ត

សេវាកម្ម

ការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្ត

 • ជំងឺវិកលចរិក

 • ជំងឺបាយប៉ូឡា

 • ជំងឺវង្វេង

 • ជំងឺគិតនឹងធ្វើដដែលៗ

 • ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត

 • ជំងឺភ័យស្លន់ស្លោ

 • ភាពតានតឹងឬការថប់បារម្ភ

 • ការគេងមិនលក់ និងបញ្ហាដំណេកផ្សេងទៀតដូចជា សុបិន្តអាក្រក់ ដេកល្មើ ភ្ញាក់ពីគេងពាក់កណ្តាលយប់

 • ការញៀនស្រា – គ្រឿងញៀន

 • រោគសញ្ញារាងកាយដែលបណ្តាលមកពីផ្លូវចិត្ត

 • ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាភ្លាមៗ

 • ផ្តល់ការប្រឹក្សា និងការព្យាបាលចិត្តសាស្ត្រលើការដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្ត និងអាកប្បកិរិយា ក្នុងវ័យជំទង់ ដូចជាភាពតានតឹង ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា ព្រហើនកោងកាច បញ្ហាលើការរៀន ឬការផ្លាស់ប្តូរ  និស្ស័យ ការញៀនបារី និងគ្រឿងញៀន កង្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង ការញៀនហ្គេមជាដើម។

សំរាប់ការណាត់ជួប និងការសាកសួរបន្ថែម

នាយកដ្ឋានចិត្តសាស្រ្ត ទូរស័ព្ទ 0-2032-2550 ext. 2213,2256

      *សូមធ្វើការសាកសួរពត៍មានជាមុន ដើម្បីភាពងាយស្រួលនៃការផ្ដល់សេវាកម្ម*

សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត