ခွဲစိတ်ကုသမှုဌာန

SURGERY CENTER

        အထူးကျွမ်းကျင်သော ခွဲစိတ်ဆရာ၀န်ကြီးများမှ လူနာများနှင့်ဂရုတစိုက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်၍ အရည်အသွေးမှီ ခွဲစိတ်ကုသမှုများကို ဆေးရုံရှိကျွမ်းကျင်၀န်ထမ်းများနှင့် အတူတကွ စောင့်ရှောက်ကုသမှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

 

SPECIALIZED SERVICES AND SURGERIES

  • ရင်ခေါင်းခွဲစိတ်မှု (Thoracic Surgery)

  • ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှု (Neurosurgery)

  • ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှု (Urinary Tract Surgery)

  • ထိခိုက် ဒဏ်ရာနှင့် အရေးပေါ် ခွဲစိတ်မှု (Accident and Emergency Surgery)

  • အလှအပနှင့် အစားထိုးခြင်း ဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်မှု (Plastic Surgery)

  • အထွေထွေ ခွဲစိတ်မှုများ (General Surgery)

FOR APPOINTMENT AND MORE INFORMATION

Surgery Center : Tel. 0-2032-2550  Ext. 2149, 2150

ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများ