นพ.เกษมศิษฐ์ วรเทพพุฒิพงษ์

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2537

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดักส์ จากมหาลัยมหิดลโรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • ได้รับวุฒิบัตรการแพทย์อุบัติเหตุ Arthroplaty, ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2546
  • ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรหัตถการกระดูกสันหลัง Chonnam National University, ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อปี 2547

ตารางออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์
อังคาร08.00 – 20.00 น.
13.00 – 16.00น.
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ / ห้องฉุกเฉิน
ศัลยกรรม (ปกส)
พุธ08.00 – 16.00 น.
08.00 – 17.00 น.
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ห้องฉุกเฉิน
พฤหัสบดี09.30 – 11.30 น.
12.00 – 15.00 น.
ศัลยกรรม (ปกส.)
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ศุกร์08.00 – 17.00 น.
08.00 – 20.00 น.
ห้องฉุกเฉิน
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ 
เสาร์
อาทิตย์08.00 – 15.00 น.ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์