ทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลวิภาราม