รพ.วิภาราม ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพด้านการจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระดับ 5 ดาว