ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

หมายเหตุ : ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร. 0-2032-2550 ต่อ 5010,5011

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
จอง แพคเกจ / โปร
Share