ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

     

           โรงพยาบาลวิภารามเป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจรตามสถานประกอบการต่างๆโดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลอาชีวอนามัย

            ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพซึ่งเป็นการคัดกรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะป่วย โดยอาจแบ่งได้ดังนี้ 

 • โรคทั่วไป (General Diseases) เป็นโรคทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้หวัด เป็นต้น
   
 • โรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Work Related Diseases) เป็นโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการทำงานโดยตรง แต่การทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรคหรืออาจส่งผลให้โรคที่เป็นรุนแรงมากขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูงจากความเครียด จากการทำงาน หรือโรคกระเพราะอาหารจากการทำงานกะ เป็นต้น
   
 • โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (Occupational Diseases) เป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามโดยตรงจากการทำงาน เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคซิลิโคซิสจากการสัมผัสฝุ่นหิน เป็นต้น

การบริการในศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

        1. บริการ Wellness 

 • ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพประกอบการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค

        2.  บริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงทางอาชีวอนามัย

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือ
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง

​     
        3. การตรวจสุขภาพนอกสถานที่

 • ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีตามสวัสดิการและตามความเสี่ยง
 • การตรวจสุขภาพด้วยอุปกรณ์ทางอาชีวอนามัยที่ได้มาตรฐานสากล
 • ตรวจสมรรถภาพปอด
 • ตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินทางอาชีวอนามัย
 • บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่
 • บริการเดินสำรวจสถานประกอบการเพื่อหาความเสี่ยงจากการทำงานโดยทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์
 • บริการตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้ามาทำงาน (Return to work assessment)
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

    ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย โทรศัพท์ 0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ 3100-3101  (เวลาทำการ 07.00 – 17.00 น.)

      บริการตรวจนอกสถานที่โทรศัพท์ 0-2032-2550, 0-2722-2500  ต่อ  4061-4066    (เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.)

 

 

 

 

 

 

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์