แผนกสูติ – นรีเวช

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

         

          โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้าน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว 

การบริการ

  •  การฝากครรภ์  
  •  การคลอดและการดูแลหลังคลอด 
  •  การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์โดยสูติแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)
  •  การผ่าตัดทางสูติ – นรีเวช
  •  การตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง
  •  การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางนรีเวช เช่น เนื้องอกที่มดลูก ถุงน้ำที่รังไข่
  •  การวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ ของทารกในสตรีตั้งครรภ์
  •  การตรวจรักษามะเร็งในสตรี
  •  การปรึกษาภาวะ การมีบุตรยาก
  •  ปรึกษาคุมกำเนิด
การนัดหมายและติดต่อสอบถาม   

โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500   ต่อ 2419-2420
แผนกมะเร็งนรีเวช  ต่อ 2445-2446

กลับไป
เฟสบุ๊ค
ไลน์