แผนกสูติ – นรีเวช

 

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

          โรงพยาบาลวิภาราม ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ที่ชำนาญการเฉพาะด้าน ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว 

การบริการ

   •  การฝากครรภ์  

   •  การคลอดและการดูแลหลังคลอด 

   •  การตรวจประเมินภาวะของทารกในครรภ์โดยสูติแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (MFM)

   •  การผ่าตัดทางสูติ – นรีเวช

   •  การตั้งครรภ์และการคลอดของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง

   •  การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทางนรีเวช เช่น เนื้องอกที่มดลูก ถุงน้ำที่รังไข่

   •  การวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่างๆ ของทารกในสตรีตั้งครรภ์

   •  การตรวจรักษามะเร็งในสตรี

   •  การปรึกษาภาวะ การมีบุตรยาก

   •  ปรึกษาคุมกำเนิด

  การนัดหมายและติดต่อสอบถาม   

  โทร. 0-2032-2550  ต่อ 5010-5011
  แผนกมะเร็งนรีเวช  ต่อ 5025