แผนกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

    แผนกเบาหวานให้บริการ การตรวจวิเคราะห์, รักษา และติดตามผลในผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวาน โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน  การแนะนำเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยนักโภชนาการ รวมถึงประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นโรคเบาหวานและวิธีป้องกัน ,การควบคุมระดับน้ำตาล ,ความดันโลหิต และระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งบริการการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ภาวะแทรกซ้อนที่ประสาท หรือไต เป็นต้น 

    การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

         แผนกเบาหวานโทร. 0-2032-2550 ต่อ 2224-2225