แผนกโลหิตวิทยา

แพทย์ประจำศูนย์

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

  การบริการ

    

    • รักษาโรคโลหิตจาง เช่น โรคโลหิตจางพันธุกรรม ธาลัสซีเมีย (Thalassemia disease) ,โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iran deficiency anemia) ,โรคโลหิตจางจาการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง (Hemolytic anemia) เช่น จากภูมิต้านทาน (Autoimmune Hemolytic anemia) ,จากการขาดเอนไซม์ G6PD (G6PD deficiency Anemia) ฯลฯ และ โรคโลหิตจางจากโรคเรื้องรัง (Anemia of Chronic disease)
      

    • รักษาโรคไขกระดูก/โรคไขกระดูกฝ่อ(Aplastic Anemia) ,โรคไขกระดูกเสื่อม (Myelodysplastic syndrome) ,โรคไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดสูงผิดปกติ (Myeloproliferative Neoplasm) เช่น สร้างเม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติ (Polycythemia Vera), สร้างเกร็ดเลือดสูงผิดปกติ (Essential Thrombocythemia) และโรคพังผืดในไขกระดูก (Primary Myelofibrosis)
      

    • โรคเม็ดเลือดสูงจากภาวะอื่นๆ เช่น เม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติ (Secondary polycythemia), เม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิวส์สูงผิดปกติ (Secondary eosinophilia), เกล็ดเลือดสูงผิดปกติ (Secondary thrombocytosis) และ เม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ (Reactive leukocytosis)
      

    • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute Lymphoblastic Leukemia, Acute Myeloblastic Leukemia)
      

    • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Chronic Myelocytic Leukemia, Chronic Lymphocytic Leukemia)

    • โรคมะเร็งไขกระดูกมัยอิโลมา (Multiple Myeloma)
      

    • โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)   
                       

    • โรคเลือดไหลไม่หยุด เช่น ฮีโมฟิเลียเอ, บี (Hemophilia A, B ฯลฯ) 

    • โรคเกร็ดเลือดต่ำ

   การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

         แผนกโลหิตวิทยาโทร. 0-2032-2550 ต่อ 2224, 2225